ACRIFIX bezpečnostné listy

 

ACRIFIX® je registrovaná ochranná známka firmy Evonik Röhm GmbH, Darmstadt. Dodávame kompletný sortiment lepidiel ACRIFIX pre vzájomné lepenie plexiskla PLEXIGLAS. Lepidlá ACRIFIX vyrába Nemecká firma Evonik Röhm. Lepidlá rozdeľujeme na jednozložkové ( na báze rozpúšťadiel ) a dvojzložkové ( polymerizačná báza ), jednozložkové môžu byť aj tzv. "ekologické" ktoré neobsahujú dichlórmethan. 

Bezpečnostné pokyny: Lepidlá obsahujú roztoky akrylových polymérov v zmesi rozpúšťadiel a metylmetakrylátu. Sú ľahko vznetové, dráždia dýchacie orgány a pokožku, pri zhltnutí škodlivé. Pri práci používajte ochranné pomôcky, respirátory, ochranné rukavice, nejesť, nepiť, nefajčiť, zabezpečte dostatočné vetranie. Dbajte na pokyny uvedené v bezpečnostných listoch.

Záručná doba: Lepidlá ACRIFIX spotrebujte do 2 rokov, katalyzátor CA 0020 do 9 mesiacov od dátumu plnenia.