Polyesterové dosky Vivak a Axpet

Rozdiel medzi tabuľami VIVAK a AXPET

Tabule VIVAK sa vyrábajú z materiálu PET-G. Ponúkajú mimoriadne tepelné tvarovacie možnosti a zostávajú priehľadné aj pri zahriati.
Dosky AXPET sú vyrábané zo suroviny A-PET. Ak sa doska zahreje nad teplotu 120°C, vykazuje v dôsledku kryštalizácie zafarbenie do biela. Tieto dosky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a stálu pevnosť.

  • Priehľadnosť - Tabule VIVAK a AXPET majú svetelnú priepustnosť do 90% pri dokonalej optickej kvalite a vysokom povrchovom lesku.
  • Nárazuvzdornosť -  Tabule VIVAK a AXPET sa vyznačujú extrémnou rázovou pevnosťou, a to aj pri teplotách pod bodom mrazu. Táto vlastnosť umožňuje vedľa konvenčných obrábacích postupov ako je rezanie, vŕtanie, brúsenie a strihanie taktiež razenie, obrážanie, dierovanie, ohýbanie za studena, lisovanie, nitovanie apod. Vysoká rázová pevnosť zaručuje navyše zmenšenie možných strát poškodením hotových výrobkov pri transporte.
  • Hygienická prípustnosť -  Priehľadné tabule VIVAK a AXPET sú vyrábané zo surovín vhodných pre styk s potravinami. Vyhovujú predpisom Správy pre kontrolu potravín a liečív a direktívam Európskej komisie. Tabule môžu byť sterilizované pomocou ethylenoxidu alebo žiarenia gama. Je potrebné vziať na vedomie, že UV stabilizované tabule a niektoré farebné typy menovaným predpisom nie vždy úplne vyhovujú.
  • Tepelné tvarovanie -  Tabule VIVAK vykazujú mimoriadné tepelné tvarovacie vlastnosti. Vynikajúca šmýkavosť a kvalitná detailne tvarová reprodukovateľnosť umožní tvarovanie tabúľ VIVAK pri nízkych teplotách bez predsušenia. Z porovnania s inými transparentnými materiálmi vyplýva veľakrát možnosť redukcie hrúbky pri rovnakom účely použitia. Dosky AXPET je možné jednoducho ohýbať za studena. Tepelné tvarovanie je obtiažne, pretože zohriatie môže viesť k rekryštalizácii a zbeleniu materiálu.
  • Odolnosť voči poveternostným vplyvom -  VIVAK-UV je prvá UV stabilizovaná polyesterová doska na svete. K dispozícii sú teraz taktiež dosky AXPET-UV. Rozsiahle poveternostné dosky potvrdili vynikajúcu odolnosť týchto výrobkov voči vplyvom počasia. Dosky VIVAK-UV a AXPET-UV nežltnú a zachovávajú si svoje mechanické vlastnosti. Dosky AXPET v štandardnom prevedení bez UV ochrany vykazujú veľmi dobrú farebnú stálosť aj pri dlhodobom vystavení UV žiareniu a nasadeniu vo vonkajšom prostredí.
  • Dekorácia -  Na tabule VIVAK a AXPET je možné aplikovať sieťotlač pri použití tlačiarenskej farby kompatibilnej s termoplastickými polyestermi. Dobré výsledky je možné docieliť aj laminovaním vinylovým filmom.
  • Chemická odolnosť -  Dosky AXPET prekonávajú svojou vynikajúcou chemickou odolnosťou akrylátové a polykarbonátové výrobky. Taktiež dosky VIVAK vykazujú dobrú chemickú odolnosť.
  • Spracovanie -  Polyesterové dosky môžu byť rezané, vŕtané a frézované štandardnými nástrojmi pre opracovanie kovov a plastov. Dosky AXPET sa dajú rezať a ohýbať ako kartón.