Záruka plexisklo Plexiglas®

Desaťročná záruka:

Firma ZENIT poskytuje záruku za podmienok stanovených výrobcom. Originálne znenie záručných podmienok je k nahliadnutiu na vyžiadanie.

Tridsaťročná záruka:

Výrobca poskytuje tridsaťročnú záruku na nežltnutie čírych materiálov.