Zenit Bond

Kompozitné panely Zenit Bond sú hliníkové sendvičové dosky s jadrom z polyethylénu (PE). Povrch krycích hliníkových plechov je upravený vysoko kvalitnými lakmi.

Vlastnosti:

 • nízka hmotnosť
 • odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
 • povrchová úprava polyesterovou farbou
 • možnosť jemného rádiusového ohýbania
 • možnosť frézovania, čiastočného prefrézovania a formátovania
 • pri čiastočnom prefrézovaní je možné ohýbať a skladať (pre esteticky vysoko kvalitné 3d objekty)
 • minimálna rozťažnosť, nekrúti sa a nežltne
 • dokonale hladký povrch

 

Spracovanie:

 • rezanie lupienkovou, pásovou pílou alebo strihanie vertikálnymi nožnicami
 • dierovanie hydraulicky alebo manuálne
 • ohýbanie tlakom ruky, minimálny polomer ohybu r=10xd (d=hrúbka panelu)
 • vŕtanie bežnými vrtákmi na hliník
 • lepenie špeciálnymi lepidlami alebo elastomernými polyurethanmi
 • mechanické spoje nitovaním alebo skrutkovaním
 • ováranie, ohýbanie a tvarovanie ručne po vyfrézovaní drážky na rubovej strane

 

Použitie:

 • fasády, obklady stien, vývesné štíty
 • reklamné tabule, pylóny (vhodné pre tlač)
 • interiéry, výkladné skrine, dekoračné prvky
 • deliace priečky, nábytok výťahy
 • užitočné vozidlá, koľajové vozidlá